Privacybeleid

Dit privacybeleid bepaalt hoe The New York Bakery Co Ltd de informatie die u The New York Bakery Co Ltd bij het gebruik van deze website geeft, gebruikt en beschermt.

The New York Bakery Co Ltd is vastbesloten om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Indien we u vragen om bepaalde informatie te geven waarmee u bij het gebruik van deze website geïdentificeerd kunt worden, kunt u erop vertrouwen dat deze enkel in overeenstemming met de privacyverklaring wordt gebruikt.

The New York Bakery Co Ltd kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina te updaten. U dient deze pagina van tijd tot tijd te controleren om te garanderen dat u met wijzigingen akkoord gaat. Dit beleid is geldig vanaf 19 oktober 2015.

WAT WE VERZAMELEN

We kunnen de volgende informatie verzamelen:

naam, contactgegevens waaronder e-mailadres, andere informatie die relevant is voor klantbevragingen en/of aanbiedingen

WAT DOEN WE MET DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u een betere service te bieden, in het bijzonder om de volgende redenen:

We gebruiken de informatie voor interne registratie en voor het verbeteren van onze producten en diensten.

We kunnen van tijd tot tijd reclamemails sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan we denken dat u deze mogelijk interessant vindt, door gebruik te maken van het e-mailadres dat u hebt ingegeven. 

Van tijd tot tijd kunnen we uw informatie ook gebruiken om contact met u op te nemen voor marktonderzoek (raadpleeg de gebruiksvoorwaarden op onze website). We kunnen via e-mail, telefoon, fax of brief met u contact opnemen. We kunnen de informatie gebruiken om de website overeenkomstig met uw interesses in te richten.

VEILIGHEID

We zijn vastbesloten om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om niet-geautoriseerde toegang of bekendmaking te voorkomen hebben we geschikte fysieke, elektronische en beheerprocedures ingesteld om de informatie die we online verzamelen te bewaren en te beveiligen.

 

HOE WE GEBRUIK MAKEN VAN COOKIES

Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Wanneer u akkoord gaat, wordt het bestand toegevoegd en de cookie helpt bij het analyseren van webverkeer of laat u weten wanneer u een bepaalde website bezoekt. Cookies laten webtoepassingen toe om u als een individu te beantwoorden. De webtoepassing kan zijn werking aan uw behoeften, dingen die u leuk vindt en dingen die u niet leuk vindt, aanpassen door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.

We maken gebruik van traffic log cookies om te identificeren welke pagina's worden bezocht. Dit helpt ons bij het analyseren van gegevens over webpaginaverkeer en het verbeteren van onze website om deze aan de behoeften van onze klanten aan te passen. We gebruiken deze informatie enkel voor statistische analyse en de gegevens worden van het systeem verwijderd.

In het algemeen helpen cookies ons u een betere website te bieden doordat ze het mogelijk maken om te controleren welke pagina's u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele wijze toegang tot uw computer of eender welke informatie over u, met uitzondering van de gegevens die u met ons wenst te delen.

U kunt ervoor kiezen om cookies te aanvaarden of te weigeren. De meeste webbrowsers aanvaarden cookies automatisch, maar u kunt gewoonlijk uw browserinstelling wijzigen om cookies te weigeren als u dat wilt. Dit kan ervoor zorgen dat u geen volledig gebruik van de website kunt maken.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze website kan links naar andere interessante websites bevatten. Zodra u deze links hebt gebruikt om onze site te verlaten, dient u echter op te merken dat we geen controle hebben over die andere website. Daarom kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bescherming en privacy van informatie die u geeft bij het bezoeken van dergelijke sites en dergelijke sites vallen niet onder deze privacyverklaring. U dient voorzichtig te zijn en de privacyverklaring die van toepassing is op de betreffende website te bekijken.

UW PERSOONLIJKE INFORMATIE BEHEREN

Als u vroeger akkoord bent gegaan dat we uw persoonlijke informatie voor directe marketingdoeleinden gebruiken, kunt u zich op elk moment bedenken door ons te schrijven op: NEW YORK BAKERY CO LIMITED SWINTON MEADOWS INDUSTRIAL ESTATE MEADOW WAY SWINTON, ROTHERHAM S64 8AB; of een e-mail te sturen naar [email protected].

We verkopen, verdelen of verhuren uw persoonlijke informatie niet aan externe partijen tenzij we uw toestemming hebben of de wet vereist dit te doen. We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om uw reclame-informatie over externe partijen te sturen waarvan u denkt dat dit interessant kan zijn als u ons laat weten dat u dit wilt.

U kunt details opvragen over de persoonlijke informatie die we over u bewaren op basis van de Data Protection Act 1998. Als u een kopie wilt van de over u bewaarde informatie, schrijf dan naar: NEW YORK BAKERY CO LIMITED SWINTON MEADOWS INDUSTRIAL ESTATE MEADOW WAY SWINTON, ROTHERHAM S64 8AB, of stuur een e-mail naar [email protected]

Fiscale strategie

New York Bakery Company is een vooraanstaande producent van bagels en continentale goederen in het VK en is trots op zijn merk en imago. NYBCo moet vennootschapsbelasting betalen op de winsten die via verkoop worden behaald nadat de relevante uitgaven en verlagingen in elk land waarin we actief zijn, zijn afgetrokken. New York Bakery Co. streeft ernaar binnen de bepaalde termijnen de correcte belastingtarieven te betalen op de winsten die we maken. New York Bakery Co. heeft een fiscale strategie die zich richt op de volgende principes:

 • Naleving
 • Integriteit
 • Transparantie
 • Relaties met alle partijen
 • Goed bestuur & rekenschap
 • Risicobeheer

Inleiding

New York Bakery Co. is vastbesloten om te voldoen aan alle toepasselijke fiscale regelingen en heeft dit document opgesteld, dat is goedgekeurd door het bestuur van New York Bakery Company Ltd, om het beleid en de aanpak te bepalen waarmee fiscale zaken worden geregeld en fiscale risico's worden beheerd. Het document wordt sporadisch herzien, en wijzigingen worden goedgekeurd door de raad van bestuur.

De strategie is publiekelijk verkrijgbaar op de NYBCo-website zodat kleine externe belanghebbenden de benadering van het bedrijf inzake belastingen kunnen begrijpen.

Groepsbelastingbeleid

New York Bakery Company Ltd is onderdeel van een grotere groep, Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., een in Mexico geregistreerd bedrijf. De wereldwijde benadering inzake belastingen is cruciaal om de strategieën die in elke land en elke bedrijfseenheid zijn uitgelijnd, te ondersteunen. Als het moederbedrijf is Grupo Bimbo fanatiek in het garanderen van een duidelijk begrip inzake belastingheffingen en het garanderen van duidelijke verantwoordelijkheidslijnen en rekenschap. De strategie van Grupo Bimbo is uitgelijnd met de algemene benadering van bedrijfsbestuur en risicobeheer.

Grupo Bimbo is belastingplichtig in alle landen waarin het actief is en heeft een lage risicoaanpak inzake het beheer van fiscale risico's. Hoewel Grupo Bimbo en zijn filialen stappen ondernemen om belastingverlagingen en -voordelen op de efficiëntste wijze in te roepen, onderhoudt New York Bakery contacten met externe auditeurs om te garanderen dat het bedrijf aan alle regelgevingen voldoet en heeft het maandelijks contact met het fiscale bedrijfsteam om te garanderen dat de volledige entiteit op één lijn achter de vooruitstrevende strategie staat.

Fiscale principes

 1. Naleving
   

  New York Bakery Co. is vastbesloten om te voldoen aan alle regels, regelgevingen en bekendmakingsvereisten voor elk land waarin het actief is.

 2. Integriteit
   

  NYBCo als unieke entiteit en Grupo Bimbo als moederbedrijf hebben beleid en controlemechanismen ingesteld om de integriteit van de fiscale berekeningen, ingediende stukken en andere wettelijke vereisten te garanderen.

 3. Transparantie
   

  New York Bakery Co Ltd staat volledig achter de methodologie van transparantie en is transparant inzake de benadering en de impact op het bedrijf.

 4. Relaties met alle partijen
   

  We streven naar een professionele en respectvolle relatie met alle partijen die bij de fiscale positie van New York Bakery Co. betrokken zijn om te garanderen dat we verder bouwen op ons sterke merk en bedrijfsimago.

 5. Goed bestuur & rekenschap
   

  Zowel Grupo Bimbo als New York Bakery hebben een strikte bestuursfaciliteit om te garanderen dat verantwoordelijkheden en rekenschap voor zowel lokale als groepsbelasting duidelijk bepaald zijn. New York Bakery Co. biedt regelmatig training en kansen voor individuen om te garanderen dat de zakelijke normen zich boven de wettelijke vereisten bevinden.
  NYBCo heeft een formele matrix die de delegatie van gezag bepaalt. Dit is hetzelfde binnen de hele Grupo Bimbo.

 6. Risicobeheer
   

  Professionele zorg, waardering en zorgvuldigheid moeten worden toegepast bij het beoordelen van fiscale risico's om te garanderen dat ze op een efficiënte wijze worden beheerd. Als er onzekerheid heerst, kunnen risico's en conclusies worden besproken met adviseurs van externe partijen om het beslissingsproces te ondersteunen.

Belastingvoordelen

Belastingvoordelen zijn stimulansen van de overheid om een bedrijf aan te moedigen zich op een bepaalde wijze te gedragen en te presteren in ruil voor een verminderde belastingschuld. Zo biedt HMRC bijvoorbeeld belastingvoordelen inzake milieuvriendelijke aankopen om organisatie aan te moedigen om bedrijfsbeslissingen te nemen die duurzaamheid en het milieu ondersteunen.

New York Bakery Co. zal gebruik maken van belastingvoordelen waar dit nodig is als ze in lijn zijn met het lokale en globale bedrijfsmodel.

Audit

New York Bakery Co. staat volledig achter het concept van het uitvoeren van interne en externe audits om te garanderen dat de normen bij fiscale activiteiten op wereldklasseniveau worden gehouden. Elke audit en fiscale vragen worden behandeld door de lokale financiële teams en worden tijdig en professioneel behandeld.

Alle fiscale audits worden onderworpen aan revisie en risicobeoordeling om de correcte input en actieplannen mogelijk te maken en om te garanderen dat het bedrijf blijft groeien met het doel een organisatie van wereldklasse te worden.

ANTI SLAVERY AND HUMAN TRAFFICKING STATEMENT

Anti-slavernij & mensenhandel

Overkoepelende verklaring

New York Bakery Company (“NYB Co”) is vastbesloten om hoge normen inzake verantwoordelijk gedrag bij zijn bedrijfsvoering aan te houden en moedigt een dergelijk engagement sterk aan bij zijn bedrijfspartners. We erkennen dat de omstandigheden waarin wij en onze dienstaanbieders wereldwijd actief zijn, continu wijzigen en daarom herzien we sporadisch onze verschillende soorten van beleid om te garanderen dat de inhoud en implementatie effectief blijven. We streven ernaar om samen te werken met onze bedrijfspartners om vooruitgang te boeken in dit belangrijk gedeelte van bedrijfsverantwoordelijkheid.

Ons bedrijf

NYB Co is de handelsentiteit in het VK van de wereldwijde Grupo Bimbo. NYB Co stelt meer dan 500 personen tewerk in onze twee productiesites in Rotherham en Maidstone en in ons hoofdkantoor in Londen.

NYB Co is de grootste massaproducent van authentieke bagels. Op onze sites produceren we bijna 200 productvarianten. Onze producten worden verkocht in een aantal landen waaronder het VK, Ierland, Spanje, Frankrijk en Duitsland.

Onze productieketen

We willen garanderen dat de bedrijven waarvan we producten en diensten kopen, op een ethische en verantwoorde manier werken.

We zijn ook lid van SEDEX, een non-profitorganisatie die zich wijdt aan ethische en verantwoorde bedrijfspraktijken in wereldwijde productieketens. Als het grootste samenwerkingsplatform voor het delen van ethische productieketengegevens is SEDEX een innovatieve en effectieve managementoplossingen die NYB Co helpt bij het verlagen van risico, het beschermen van onze reputatie en het verbeteren van onze productieketenpraktijk.

Onze relevante soorten beleid

We zijn vastbesloten om te garanderen dat het succes van ons bedrijf gebouwd is op de fundering van verantwoorde bedrijfspraktijken, beleid en engagementen en we erkennen de overkoepelende verantwoordelijkheid van de bedrijfswereld bij het respecteren en beschermen van fundamentele rechten van individuen.

Als onderdeel van een wereldwijd bedrijf ondertekenen we het Global Compact van de Verenigde naties en werken we met alle facetten van ons bedrijf om te garanderen dat we voldoen aan de internationale normen van verantwoordelijk bedrijfsgedrag waaronder de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Verklaring van Internationale Arbeidsorganisatie over de fundamentele beginselen en rechten op het werk. in overeenstemming met dit engagement weerspiegelen een aantal soorten beleid onze belofte om ethisch en integer te handelen in al onze bedrijfsrelaties en om effectieve systemen en controlemechanismen te implementeren en af te dwingen om te garanderen dat slavernij en mensenhandel nergens voorkomt in onze productieketens. Dergelijke soorten beleid omvatten:

 • Verantwoord inkopen-code
 • Mensenrechtenbeleid
 • Milieubeleid
 • Zakelijke gedragscode
 • Anti-corruptiebeleid

Training

Alle werknemers van NYB Co krijgen training en ondersteuning om hun begrip van het type gedrag dat NYB Co verwacht van zijn individuen te ondersteunen. In het bijzonder wordt aan werknemers van NYB Co gevraagd om deel te nemen aan een jaarlijkse training over de zakelijke gedragscode om te garanderen dat ze zich bewust zijn van de continue behoefte aan hoge niveaus van bedrijfsverantwoordelijkheid in hun dagelijkse rollen. Al onze codes worden op regelmatige basis herzien om te garanderen dat ze diepgaand, robuust en aangepast zijn aan de unieke uitdagingen die ons bedrijf het hoofd biedt.

Werknemers worden actief aangemoedigd om problemen te melden, bij hun lijnmanager, het HR-team, via onze jaarlijkse werknemersenquête of anoniem via onze hotline voor klokkenluiders.

Naleving van onze codes door leveranciers

We hebben een nultolerantiebeleid inzake slavernij en mensenhandel. Om te garanderen dat iedereen in onze productieketen en onderaannemers voldoen aan onze waarden en codes hebben we een streng due diligence-programma waar alle potentiële leveranciers aan moeten voldoen voor, tijdens en na het uitbestedingsproces. Alle potentiële leveranciers worden op onze codes gewezen bij het opstarten van een zakelijke relatie en moeten aan deze codes voldoen alsof het hun eigen codes waren.

Ons aankoopteam onderzoekt sporadisch de prestaties van leveranciers en de naleving van onze waarden en codes om te garanderen dat alle leveranciers hoge niveaus van ethisch gedrag en praktijken aanhouden.

Prestatieonderzoek

New York Bakery heeft geen eigen key performance indicators tegen slavernij en mensenhandel. We beoordelen de overeenstemming van onze bedrijfsfuncties echter door due diligence-mechanismen in te bouwen, waaronder verklaringen over het recht op werk en auditverslagen, waar dit gepast is.

Deze verklaring werd afgelegd in overeenstemming met lid 54(1) van de Modern Slavery Act 2015 en vormt de verklaring inzake slavernij en mensenhandel voor het huidige financiële jaar.

GENDER PAY GAP REPORT

As part of Grupo Bimbo, the world’s largest bakery company based in Mexico City, Grupo Bimbo UK Ltd operates three manufacturing sites in the UK and has its HQ in Heathrow, London. We manufacture baked goods for the UK retail and out of home markets, and export products to a number of countries.

We directly employ around 550 associates in the UK. We are therefore required to publish data in respect of the new statutory provisions on Gender Pay Gap reporting.

Our report shows that we have a mean pay gap of 9% and a median pay gap of 17%.

As an employer we ensure that pay for men and women is equal where they are carrying out the same or similar roles.

The pay gap identified in this report is wholly attributable the fact that we have disproportionately higher numbers of men in our more senior roles and we are now working hard to address this. This imbalance also explains the difference in the bonus payments where higher payments are made to those in more senior positions and having a majority of males in the more senior levels exacerbates this issue.

The male / female split in our quartile figures is broadly aligned with the proportion of men and women in each of those groups.

Grupo Bimbo UK Ltd is satisfied that there is no gender bias in the pay of males and females where our associates perform the same roles.

We are committed to the principles of Diversity and Inclusion and will continue to review our recruitment policies for the more senior roles are aligned with best practice for attracting and retaining our female talent pool.

 

Stephen Strain

Director of Human Relations

January 2020