GEBRUIKSVOORWAARDEN

Juridische mededeling - Lees deze mededeling aandachtig voor u deze site bezoekt.  Deze regelt het gebruik van de site en het materiaal dat hij bevat.

ALGEMEEN

De merkwebsite van New York Bakery Company wordt beheerd door

The New York Bakery Co Ltd

New York Bakery Company LTD [een bedrijf naar Engels recht] met intracommunautair btw-nummer 895540681, geregistreerd in Engeland en Wales onder het nummer 04571039 met hoofdkantoor in Swinton Meadows Industrial Estate, Meadow Way, Mexborough, Rotherham, S64 8AB, Verenigd Koninkrijk (“wij” of “bedrijf”).

De contactgegevens van het bedrijf zijn de volgende: [email protected]

Geregistreerd kantoor: Swinton Meadows Industrial Estate, Rotherham, S648AB. VK

De site kan in verschillende landen over de hele wereld worden bezocht. Aangezien deze plaatsen wetten hebben die van de wetten in het Verenigd Koninkrijk kunnen verschillen, gaan zowel u als wij bij het bezoek van deze site akkoord dat de wetten van het Verenigd Koninkrijk van toepassing zijn op alle zaken die voortvloeien uit of die verband houden met het gebruik en de inhoud van deze site. U gaat ook akkoord met en aanvaardt hierbij de niet-exclusieve rechtsmacht van de rechtbanken in Engeland & Wales inzake dergelijke zaken.  

TOEPASSING

We hebben deze website enkel voor personen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België ontworpen. De informatie over onze producten, diensten en promoties is dus enkel van toepassing op deze landen. Consumenten in andere landen kunnen toegang hebben tot onze producten, diensten en promoties, maar we garanderen niet dat de inhoud van onze website relevant is voor deze andere landen.  

COPYRIGHT

Alle materialen op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd eigendom van New York Bakery Co Ltd of zijn filialen of licentiegevers.  The New York Bakery Co Ltd en alle bedrijfstitels, -namen en -grafieken zijn handelsmerken van New York Bakery Co Ltd of zijn bedrijfsleveranciers. Voor kopieën, publicaties, upload, post, doorgave, verdeling of publieke weergave van materiaal van deze website heb u schriftelijke toestemming nodig. Gebruikers mogen materiaal van deze website enkel voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik bekijken en downloaden. Browse door onze website en druk alles wat u interesseert af, download het of stuur het door naar uw vrienden, maar doe dit in elk geval enkel voor informatiedoeleinden en zorg ervoor dat het bovenstaande copyright in alle gevallen verschijnt. Geen enkele kopie van een deel van de site mag worden verkocht of verdeeld voor commerciële winst, noch mag het worden gewijzigd of opgenomen in een ander werk of publicatie, in papieren exemplaren of elektronisch formaat, met inbegrip van het posten op een andere site. Er wordt geen andere licentie of recht verleend.  

HANDELSMERKEN

Alle handelsmerken die op deze site worden weergegeven, zijn ofwel eigendom van of worden gebruikt onder licentie van New York Bakery Co Ltd en zijn filialen. Niet-geautoriseerd gebruik van een handelsmerk van deze site is ten strengste verboden.  

BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN

Als we verwijzen naar een product of dienst op de site, vormt dit geen aanbod voor aankoop of levering van dat product of deze dienst. Specifiek advies rond de beschikbaarheid of geschiktheid van een bepaald product dient te worden nagevraagd voor aankoop.

INZENDINGEN

New York Bakery Co Ltd voert een beleid waarbij het geen ongevraagde suggesties voor productverbeteringen, nieuwe productideeën of marketingideeën van buiten het bedrijf aanvaardt. Ongevraagde suggesties of informatie die u ons stuurt, waaronder recepten, worden behandeld als niet-gepatenteerd en niet-vertrouwelijk en worden de eigendom van New York Bakery Co Ltd, voor exclusief gebruik naar ons eigen onbeperkte goedvinden.  

INHOUD

De informatie op deze site werd te goeder trouw opgenomen, maar dient enkel algemene informatiedoeleinden. Er mag niet op vertrouwd worden voor eender welk specifiek doel en er wordt geen waarborg of garantie gegeven over de juistheid en volledigheid. Geen enkele informatie op deze site vormt een uitnodiging voor investering in New York Bakery Co Ltd noch mag deze gebruikt worden als basis voor een investeringsbeslissing. New York Bakery Co Ltd noch één van zijn filialen noch één van zijn bedienden, werknemers of agenten zijn aansprakelijk voor verlies, schade of uitgaven die ontstaan door een bezoek aan of gebruik van deze site of een link op deze site, zonder beperking, eender welk verlies van winst, indirect, incidenteel of als gevolg.  We behouden ons het recht voor om wijzigingen en correcties aan deze site aan te brengen als we dit gepast achten en dit zonder kennisgeving.  

LINKS NAAR SITES

Op verschillende punten op de site kunnen er automatische links naar andere website die relevant zijn voor een bepaald aspect van deze site, worden aangeboden. Dit betekent niet noodzakelijk dat New York Bakery Co Ltd verbonden is met één van deze sites of hun eigenaars. Aangezien het de bedoeling is dat u deze andere sites interessant vindt, zijn noch het bedrijf, zijn filialen, bedienden, werknemers of agenten verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of de informatie op deze sites, waarvan geen enkele werd geverifieerd of goedgekeurd door het bedrijf of zijn filialen. Als u op eender welk moment merkt dat u een andere site bezoekt, kan u naar deze site terugkeren door op de "terug"-pijl te klikken of het webadres in te geven.

GEGEVENSBESCHERMING

1. GEGEVENSBEHEERDER

De gegevensbeheerder van persoonlijke gegevens die via deze website worden verzameld, is the New York Bakery Co Ltd, geregistreerd in Engeland & Wales Nr 04571039

Geregistreerd kantoor: Swinton Meadows Industrial Estate, Rotherham, S648AB.

We zijn verplicht uw persoonlijke gegevens te beschermen in navolging van de Data Protection Act 1998 en bijhorende wetgeving. Deze privacybeleidpagina geeft het type informatie aan dat door ons wordt verzameld op deze website en hoe we deze gebruiken en beschermen. Deze verklaring geeft ook uw rechten aan met betrekking tot gegevensbescherming en laat u weten hoe u contact met ons kan opnemen. Deze verklaring is enkel van toepassing op deze website. Ze is bijvoorbeeld niet van toepassing op banners, advertenties of promoties die we sponsoren of voeren op websites die eigendom zijn van externe partijen.  

2. PERSOONLIJKE GEGEVENS EN HET GEBRUIK ERVAN

(a) Wat we verzamelen en waarom 

Als we verwijzen naar "persoonlijke gegevens", bedoelen we informatie die we over u verzamelen waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan worden. Normaal gezien is dit uw naam, adres, telefoonnummer (inclusief gsm-nummer), e-mailadres, leeftijd, geslacht en burgerlijke status, maar kan ook andere informatie omvatten zoals winkelgewoonten en voorkeuren en details over uw levensstijl zoals hobby's en interesses. Wees gerust dat we geen persoonlijke gegevens verzamelen over uw bezoeken aan onze site tenzij u deze informatie vrijwillig geeft. Als u ons persoonlijke gegevens biedt via deze website, zal het duidelijk zijn waarom we deze gegevens willen gebruiken en zullen we toestemming vragen voor dergelijk gebruik. We gebruiken deze dan enkel voor dergelijke doeleinden. Typische doeleinden zijn de volgende:  

(i) Uw verzoeken beantwoorden 

Als u ons persoonlijke gegevens stuurt in de context van een vraag of een verzoek (bijvoorbeeld over het bedrijf of zijn producten of diensten of de kwaliteit of beschikbaarheid ervan), gebruiken we de gegevens die u biedt om uw vraag te beantwoorden. In sommige gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens met andere leden van de New York Bakery Co Ltd of met externe gegevensverwerkers te delen.

(ii) Inschrijving op een promotie 

We kunnen ingevoerde persoonlijke gegevens gebruiken in een inschrijvingsformulier voor een promotie om de promotie te beheren volgens de bepaalde regels. Dergelijke regels kunnen de publicatie van de afgekorte identiteitsgegevens van de winnaars vereisen en we het kan een voorwaarde zijn dat winnaars deelnemen aan toekomstige reclame. De promotie kan in onze naam worden beheerd door externe partijen die toegang hebben tot de gegevens die u indient (zie gegevensverwerkers).

(iii) Een contract/bestelling uitvoeren 

We kunnen uw persoonlijke gegevens die u indient bij het bestellen van goederen of diensten gebruiken om deze bestelling uit te voeren en het kan voor ons nodig zijn om dergelijke gegevens met externe partijen zoals kaartbetalingsdiensten of vervoerders van goederen te delen.  

(iv) Toekomstige directe marketing 

Als u kiest om dergelijk materiaal te ontvangen, zullen we u van tijd tot tijd informatie en/of aanbiedingen over goederen en/of diensten sturen waarvan we denken dat ze interessant voor u kunnen zijn. Te allen tijden kan u echter uitschrijven ("opt out") voor dergelijke toekomstige contacten.  

3. GEGEVENSVERWERKERS

Soms kunnen we beroep doen op externe partijen om gegevens die we op onze websites verzamelen, waaronder uw persoonlijke gegevens, te verwerken of analyseren. De website kan bijvoorbeeld onderhouden of gehost worden door een gespecialiseerd IT-dienstenbedrijf en promoties kunnen worden beheerd door een promotieagentschap. Deze leveranciers en andere externe partijen zijn contractueel verplicht om uw persoonlijke gegevens enkel te gebruiken op de manier die wij hebben bepaald.  

4. VEILIGHEID

We nemen redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens veilig te houden en eisen van externe partijen dat ze hetzelfde doen. Alle persoonlijk identificeerbare gegevens zijn onderhevig aan beperkte toegang om niet-geautoriseerde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen. Merk echter op dat we uw persoonlijke gegevens kunnen vrijgeven indien dit vereist is door de wet of via een huiszoekingsbevel, dagvaarding of rechterlijk bevel. 

5. COOKIES ENZ

(a) Gebruik van cookies Een cookie is een informatiestring die enkel uit tekst bestaat en die een website naar het cookiebestand van de browser op de harde schijf van uw computer overdraagt zodat de website zich kan herinneren wie u bent. Een cookie bevat normaal gezien de naam van het domein vanwaar de cookie afkomstig is, de "levensduur" van de cookie en een waarde, gewoonlijk een willekeurig gegenereerd nummer. Als u onze website bezoekt, sturen we u een cookie. Cookies kunnen op de volgende manieren worden gebruikt: Om ons te helpen u als unieke bezoeker (enkel een nummer) te herkennen als u terugkeert naar onze website en ons toe te laten inhoud of advertenties op maat te maken zodat ze overeenkomen met uw interesses of om te voorkomen dat dezelfde advertenties herhaaldelijk worden weergegeven. Om anonieme, gecombineerde statistieken op te stellen die ons toelaten om te begrijpen hoe gebruikers onze site gebruiken en ons te helpen bij het verbeteren van de structuur van onze website. We kunnen u op deze manier niet persoonlijk identificeren. Twee types van cookies kunnen op deze website worden gebruikt; "session cookies", wat tijdelijke cookies zijn die in het cookiebestand van uw browser achterblijven tot u de site verlaat en "persistent cookies" die veel langer in het cookiebestand van uw browser blijven (hoe lang hangt echter af van de levensduur van de specifieke cookie).

(b) Gebruik van web beacons Sommige pagina's van onze website kunnen elektronische afbeeldingen gekend als web beacons (soms gekend als clear gifs) bevatten die ons toelaten om het aantal bezoekers van deze pagina's te tellen. Web beacons verzamelen enkel beperkte informatie zoals een cookienummer, tijdstip en datum van een paginabezichtiging en een beschrijving van de pagina waarop de web beacon verblijft. We kunnen ook web beacons die door externe reclamemakers geplaatst zijn opnemen. Deze web beacons dragen geen persoonlijk identificeerbare informatie en worden enkel gebruikt om de effectiviteit van een specifieke campagne te meten. Aangezien web beacons hetzelfde zijn als elke andere vraag naar inhoud in het recept van een webpagina, kan u deze niet uitvinken of weigeren. Als ze echter worden gebruikt in combinatie met cookies, kunnen ze worden uitgeschakeld door cookies uit te vinken of de cookie-instellingen van uw browser te wijzigen.

(c) Reclame van externe partijen We kunnen beroep doen op een externe partij om reclame te maken op onze website. Cookies kunnen in verbinding worden gebracht met deze advertenties om het voor de adverteerder mogelijk te maken om het aantal anonieme gebruikers die op de campagne antwoorden te volgen. We hebben geen toegang tot of controle op cookies die door externe partijen worden geplaatst.

(d) Cookies uit-/inschakelen U hebt de mogelijkheid om cookies te aanvaarden of te weigeren door de instellingen van uw browser te wijzigen. Het is echter mogelijk dat u niet in staat bent om alle interactieve functies van onze site te gebruiken als cookies uitgeschakeld zijn. Er zijn een aantal manieren om cookie te beheren. Als u gebruik maakt van verschillende computers op verschillende locaties, dient u ervoor te zorgen dat elke browser aangepast is aan uw cookievoorkeuren.

6. UW RECHTEN

Volgens de privacywet in Engeland, Frankrijk en België en meer in het algemeen in de Europese Unie zijn uw rechten de volgende:

(a) recht op intrekking van uw toestemming tot het verwerken van uw persoonlijke gegevens waarmee u hebt ingestemd;

(b) recht op ontvangst van een kopie van de persoonlijke gegevens die we over u bijhouden; (we behouden ons het recht voor om een kleine vergoeding te vragen voor het uitoefenen van dit recht);

 

(c) recht op bezwaar tegen het verwerken van het persoonlijke gegevens voor directe marketing 

(d) recht op correctie van de persoonlijke gegevens die we over u bijhouden.

7. CONTACTPUNTEN

Als u een probleem inzake gegevensbescherming bij ons wil aankaarten of één van uw wettelijke rechten wil uitoefenen, kan u contact met ons opnemen door te schrijven naar: NEW YORK BAKERY CO LIMITED, SWINTON MEADOWS INDUSTRIAL ESTATE, MEADOW WAY, SWINTON, ROTHERHAM S64 8AB of ons een e-mail te sturen op: [email protected].